Kontaktinfo:

Web: www.kunstnerhuset.no eller Facebook
Epost: svardal@mac.com
Adresse: Kunstnerhusets fond v/Solveig Svardal, Gamlegata 14, 3810 Gvarv
Telefon: 901 80 594

Orgnummer: 922 331 758

 

I styret for Kunstnerhusets fond sit:

Solveig Svardal, leiar
Arne Svalastog, nestleiar
Runaug Venås
Liv Andrea Mosdøl
Jon Jarle Haugen

Inger Haugen, varamedlem

 

Bakgrunn:

Kunstnerhusets fond har sin bakgrunn i at aktivitetshuset Kunstnerhuset Gvarv blei avvikla i 2012, og seinare selt. Huset blei etablert på dugnad i 1986, og seinare fullfinansiert av Norsk kulturråd og Telemark fylkeskommune. Kunstnerhuset fungerte som ein møteplass for kunstnarar og kunsthandverkarar i Midt-Telemark, med aktivitetar og utstillingar. I vedtektene stod det at pengane ved eit eventuelt framtidig sal skulle brukast til eit fond til støtte for kunst i Midt-Telemark.