Prosjektstøtte frå Kunstnerhusets fond:

For 2019 skal det delast ut inntil kr 100.000 frå Kunstnerhusets fond. Summen skal brukast til gjennomføring av nye kunstprosjekt i Sauherad og Bø.
For nærmare opplysningar, sjå heile utlysingsteksten her.
Besøk oss også gjerne på Facebook.

Søknadsfrist: 25. april 2019.

Kontaktinfo/om Kunstnerhusets fond