Utlysing av prosjektstøtte frå Kunstnerhusets fond for 2020:

For 2020 skal det delast ut inntil kr. 100.000 frå Kunstnerhusets fond. Summen skal brukast til gjennomføring av nye kunstprosjekt i Midt-Telemark kommune.

For nærmare opplysningar, sjå heile utlysingsteksten her.
Besøk oss også gjerne på Facebook.

Søknadsfrist: 1. april 2020.

 

Tidlegare tildelingar:
Morten Slettemeås blei tildelt prosjektstøtta for 2019 frå Kunstnerhusets fond, våren 2019. Sjå grunngjevinga her.

Kontaktinfo/om Kunstnerhusets fond