Prosjektstøtte frå Kunstnerhusets fond for 2019:

Styret for Kunstnerhusets fond deler ut 100.000 kroner i prosjektstøtte til bildekunstnaren Morten Slettemeås! Sjå grunngjevinga her.

Besøk oss også gjerne på Facebook.

Neste søknadsfrist: Våren 2020.

Sjå utlysingsteksten for 2019 her.

Kontaktinfo/om Kunstnerhusets fond