Prosjektstøtte frå Kunstnerhusets fond for 2022:

Kunstnerhusets fond deler ut 100.000 kroner i prosjektstøtte for 2022 til Akkerhaugen Rocksamfunn, som bidrag til å kunne gjennomføre markeringa av 40 år som brukarstyrt øvingsfellesskap for lokale band og artistar.

Les heile grunngjevinga her.
Besøk oss også gjerne på Facebook.

Neste søknadsfrist er planlagt våren 2023.

 

Tidlegare tildelingar:
2021: Kunstnarane Christiane Lieungh og Johanne Birkeland. Grunngjeving.
2020: Komponist og musikar Jo David Meyer Lysne. Grunngjeving.
2019: Biletkunstnar Morten Slettemeås. Grunngjeving.

Kontaktinfo/om Kunstnerhusets fond